A. DATE DE INTERES

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) pentru este S.C. ENM CONSULTING 2017 S.R.L. Craiova.

Website-ul www.parfumurirefan.ro este proprietatea S.C. CONIASMIN CRIS S.R.L. Lugoj și este destinat promovării și preluării comenzilor de produse Refan.

– Sediul social: Lugoj, strada Nera, nr. 31, ap. 5, cod poștal 305500, județul Timiș

– E-mail: office@parfumurirefan.ro   /   refanpc@yahoo.com

– Număr de înregistrare la Registrul Comerțului (C.U.I.): J35/1330/2016

– Cod de identificare fiscală (C.I.F.): 36020181

 

Produsele Refan sunt importate și comercializate, în România, de către S.C. MAD COMPUTERS S.R.L. Craiova, operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 19030.

– Sediul social: Craiova, strada General Dragalina, nr. 31, ap. 2, cod poștal 200536, județul Dolj

– Date de contact: telefon 0746.597.566   /   e-mail creditmad@yahoo.com

– Număr de înregistrare la Registrul Comerțúlui (C.U.I.): J16/553 /19.06.2012

– Cod de identificare fiscală (C.I.F.): 14705168

 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) pentru S.C. MAD COMPUTERS S.R.L. este S.C. ENM CONSULTING 2017 S.R.L. Craiova cu următoarele date de contact:

– telefon: 0767452404

– e-mail: nicolae196352@yahoo.com

 

Conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. CONIASMIN CRIS S.R.L. (având rolul de promovare și de preluare a comenzilor Refan) cât și S.C. MAD COMPUTERS S.R.L. (în calitate de operator) au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către dumneavoastră.

Scopul colectării datelor personale constă în furnizarea bunurilor, produselor și/sau serviciilor. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare doar în cazul furnizării bunurilor, produselor și/sau serviciilor solicitate de către dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea încheierii unui contract de furnizare bunuri, produse și/sau servicii, precum și faptul că nu puteți beneficia de avantajele și beneficiile acordate de S.C. MAD COMPUTERS S.R.L.

Datele furnizate sunt confidențiale și nu vor fi divulgate unei terțe părți. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. MAD COMPUTERS S.R.L. în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cât sunteți clientul societății.

S.C. MAD COMPUTERS S.R.L. va asigura drepturile de informare și acces, rectificare și ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție și dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automat asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art. 15 – 22 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la societatea S.C. MAD COMPUTERS S.R.L., în atenția departamentului juridic.

De asemenea vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil la:

– telefon: 0746.597.566

– e-mail: creditmad@yahoo.com

 

B. TERMENI ȘI CONDIȚII

Informațiile necesare le găsiți în secțiunea Termeni și condiții

C. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Informațiile necesare le găsiți în secțiunea Despre cookie